Bibliograija knjižne zbirke »Frančiškova pot«
Zbral Branko Lušina

*

     [01]   Andrej Pavlica, Sv. Frančišek Asiški. Založba "Branko" Nova Gorica 1999.

     [02]   Frančišek Asiški, Sončna pesem. Hvalnica stvarstva. Prevedel p. Stanislav Škrabec. Založba "Branko" Nova Gorica 2001.

     [03]   Uredil Janko Moder, Frančiškova Sončna pesem v slovenskih prevodih. Založba "Branko" Nova Gorica 2001.

     [04]   Serafinski ali frančiškanski rožni venec, Ponatis iz ˝Cvetja˝. Založba "Branko" Nova Gorica 2002.

     [05]   Franjo Glavinić, Opis frančiškanskih postojank v hrvaški Bosni in v Kranjski. Prevedel p. Bruno Korošak. Založba "Branko" Nova Gorica 2002.

     [06]   Stanislav Škrabec, Naša Kostanjevica. Priredil p. Bruno Korošak. Založba "Branko" Nova Gorica 2002.

     [07]   Aleš Ušeničnik, Sv. Frančišek Asiški. (V pripravi).

     [08]   Bruno Korošak, Branko Lušina, Eseji o križih in Križevih potih. Založba "Branko" Nova Gorica 2003.

     [09]   Valentin Vodnik, Pesem od zveličavnega Leonarda iz Porto Mauricio. Ljubljana 1798. Ponatis Založba "Branko" Nova Gorica 2003, Biseromašni spomin 1943-2003: Bruno Korošak.

     [10]   Franc Veriti, Sv. Frančišek Asiški. 4. Oktober. Iz ¨Življenja svetnikov˝, 4. del, Ljubljana 1829. Ponatis Založba "Branko" Nova Gorica 2003.

     [11]   Alfonz Furlan, Sv. Frančišek Asiški in mir. Ponatis iz ˝Cvetja˝ 1917. Pripravil Branko Lušina ob 150-letnici rojstva p. Alfonza Furlana (1856-2006). Založba "Branko" Nova Gorica 2005.

     [12]   Jožef Ferdinand Bonča, Izbrani spisi. Pripravil Bruno Korošak. Založba "Branko" Nova Gorica 2004.

     [13]   Anton Leiss, Cerkev in samostan sv. Ane v Kopru. Muzej umetnin. Prevedel p. Bruno Korošak. Založba "Branko" Nova Gorica 2006.

     [14]   Bruno Korošak, Anton Hijacint Repič (1863-1918) frančiškan pri sv. Ani v Kopru. Založba "Branko" Nova Gorica 2006.

     [15]   Bruno Korošak, Esej o Svetem Duhu. Založba "Branko" Nova Gorica 2005.

     [16]   Bruno Korošak, The Holy Spirit and the Sacraments. Založba "Branko" Nova Gorica 2005.

     [17]   Bruno Korošak, Teološki esej o genocidih. Založba "Branko" Nova Gorica 2006.

     [18]   Josip Debevec, Frančišek in Dante. Pripravil Branko Lušina. Založba "Branko" Nova Gorica 2006.

     [19]   Branko Lušina, Vodnik po knjižni razstavi frančiškana p. Bruna Korošaka ob 65. obletnici mašništva. Založba "Branko" Nova Gorica 2008.

     [20]   Branko Lušina, Podobica bl. Monalda Koprskega. Založba "Branko" Nova Gorica 2008.

     [21]   Bruno Korošak, Vodnik po cerkvi sv. Ane v Kopru. Založba "Branko" Nova Gorica 2008.

     [22]   Bruno Korošak, Božji služabnik Brat Monald Koprski, Frančiškan. Založba "Branko" Nova Gorica 2009.

     [23]   Bruno Korošak, Il Servo di Dio Monaldo di Capodistria, Frate Francescano. Založba "Branko" Nova Gorica 2009.

     [24]   Bruno Korošak, Theological Essays. Založba "Branko" Nova Gorica 2009.

     [25]   Gaspar Pasconi, Kratka zgodovina Božje poti na Sveti Gori nad Solkanom blizu Gorice v starem zapisu iz leta 1843. Založba "Branko" Nova Gorica. Sveta Gora 1993.

     [26]   Rudolf Klinec, Kronanje Svetogorske Matere Božje. 1717-1997. Založba "Branko" Nova Gorica. Sveta Gora 1997.

     [27]   Bruno Korošak, Poročila o štirih neobičajnih romanjih na Sveto Goro pri Gorici. Založba "Branko" Nova Gorica 2010.

     [28]   Bruno Korošak, Kritične opombe k nekaterim znanim molitvicam. Založba "Branko" Nova Gorica 2010.

     [29]   Bruno Korošak, Annotazioni critiche ad alcune note preghiere. Založba "Branko" Nova Gorica 2010.

     [30]   B. Korošak, B. Sušnik, Marijina s trnjem posuta življenjska pot. Založba "Branko" Nova Gorica 2011.

     [31]   Branko Lušina - P. Bruno Korošak, Frančiškan P. Alfonz Furlan in njegov Popis piscev Frančiškanske pokrajine Sv. Križa. Založba "Branko" Nova Gorica 2012.

     [32]   Bruno Korošak, Il Servo di Dio Monaldo di Capodistria, Frate Francescano, parte II. Založba "Branko" Nova Gorica 2011.

     [33]   Bruno Korošak, Via dolorosa di Maria. Založba "Branko" Nova Gorica 2011.


     OPOMBA
      ________
      Med naštetimi deli v Bibliograiji knjižne zbirke »Frančiškova pot« niso vse enote moje delo, so pa del spletišča, da bi bila zbirka popolna!


*A.D. MMXII

Copyright © 2012 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - korosak.eu
Oblikovano pri rutars.net - Designed by rutars.net

*